2. ročník Kamnářské konference

Konference byla určena studentům, vědeckým pracovníkům a firmám, jejichž zaměření a působnost spadá do oblasti kamnářského řemesla. Cílem konference je soustředit a také předat informace o historii, současných trendech a možnostech rozvoje tohoto řemesla.

Konference byla realizována v rámci grantového projektu s názvem „Inovace vzdělávacího programu a tvorba studijních opor“, registrační číslo CZ 01.07/3.2.07/01.0009, při operačním programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1. ročník Kamnářské konference

1. ročník s názvem „Historie a trendy kamnářského řemesla" se konal dne 26.6.2008 na VŠB TU Ostrava.

   V červnu roku 2008 se uskutečnil první ročník Kamnářské konference v hudebním salonku v areálu Vysoké školy báňské –Technické university Ostrava. Této zdařilé akce se zúčastnilo 70 kamnářů z České republiky a Slovenska. Setkání proběhlo v přátelském a činorodém ovzduší, kdy na pódiu se svými příspěvky vystoupili např. prezident VEUKO (svazu evropských kamnářských organizací) - ing. Robert Šalvata, Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc. z VŠB TU Ostrava, Ing. Jiří Horák PhD. z Výzkumného a energetického centra VŠB TU Ostrava, Mgr. Jaromír Dlouhý z Ostravského muzea, Ing. Michal Hanák z ÚRS Praha, a.s. atd. Velký zájem si svým netradičním pojetím a příklady z kamnařiny zajistil také Ing. arch. Vladimír Institoris.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.