Značka kvality pro kamnáře

V souladu se vznikem a posláním Českého kamnářského institutu, o.s. vzniká nová tradice, a to – „značka kvality Českého kamnářského institutu“. Toto označení bude ve formě nálepky (něco jako dálniční známka u aut) o rozměru 12cm x 20cm s možností označení firemního auta nebo provozovny kamnáře. Toto označení bude platit vždy jeden rok a bude se obnovovat. Podmínkou pro udělení je pravidelné odborné proškolování pořádané ČESKÝM KAMNÁŘSKÝM INSTITUTEM, kvalitně odváděná řemeslná práce, korektní chování vůči zákazníkům, profesionální přístup k řešení vzniklých problémů a odborná pomoc, ale také spolupráce s ostatními řemeslníky při realizacích kamnářských děl.

 

Jedná se o sdělení pro laickou veřejnost, že držitelé tohoto oprávnění se snaží vykonávat svoje řemeslo kamnář zodpovědně, spolehlivě a kvalitně. A navíc Český kamnářský institut, o.s., jako jejich garant, se snaží dlouhodobě o zlepšení úrovně kamnářského řemesla v Čechách pořádáním odborných školení, přípravných kurzů pro získání osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., poradenstvím na odborných výstavách jako jsou Infotherma, Teplo domova, apod.

Získání označení pro firmu není nárokové a bude udělováno vždy po zvážení a posouzení splnění všech podmínek. Oceněné firmy budou zveřejněny na internetových stránkách Českého kamnářského institutu, o.s. a budou jím popularizovány a doporučovány při všech akcích, kde bude Český kamnářský institut, o.s. přítomen.

Pokud oceněná firma poruší zásadním způsobem svou dobrou řemeslnou pověst, bude jí „značka kvality Českého kamnářského institutu“ odebrána a bude vymazána ze seznamu oceněných.

Poznámka: Český kamnářský institut, o.s. neposuzuje stupeň dosaženého odborného vzdělání ani příslušnost k jakékoliv stavovské organizaci.

 

   

 

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.