Přípravný e-learningový kurz pro složení zkoušky pro profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel 036-045-H včetně zkoušky

Od 22 Květen 2015 Do 29 Listopad 2015 Uložit do kalendáře

Místo konání Ostrava, Mělník

Založil Antonín Šimáček

 Registrace do kurzu je již uzavřena

Tento vzdělávací e-kurz je určen všem zájemcům, kteří se rozhodli absolvovat zkoušku pro získání profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“ a chtějí si bez nervů a zbytečných stresů předem projít jednotlivé odborné znalosti řemesla a při tutoriálech také manuální a technické dovednosti, popřípadě si některé chybějící doplnit.

 

Jedná se o moderní způsob výuky, kdy jde o optimální využití času ke studiu, který se většinou podřizuje jiným zásadním potřebám v osobním životě frekventanta (pracovní závazky, rodina, vzdálenost od místa výuky, apod.). Také se jedná o výraznou úsporu času a peněz (odhadem 40-70% osobních nákladů) oproti klasickému způsobu vzdělávání, kdy je vyučování koncipováno do přesných termínů s pravidelným dojížděním, ubytováváním, stravováním mimo domov, kolize s dosud vykonávanou živností nebo čerpání dnů volna a dovolených z práce, a to až po dobu jednoho roku, atd.

 

Tyto mnohé výhody jsou však v tomto e- kurzu podmíněny samostudiem zájemců, kdy se předpokládá nejenom studium obdržených materiálů (učebních kapitol), ale i doporučená literatura včetně odkazů a surfováním na internetu. Ke svému studiu obdrží každý účastník Manuál ke studiu s podrobným návodem a bude mít po dobu studia kontakt na vedoucího kurzu pro řešení osobních dotazů. Další podporou studia budou osobní setkání (tzv. tutoriály), kdy kromě teoretických případů se budeme věnovat především procvičování praktických dovedností, ověřovat znalosti, řešit individuální případy a dotazy, vyměňovat zkušenosti, atd.

Postup realizace zkoušky (Pro zobrazení klikněte na název sekce):

 

V čem je výuka odlišná od jiných

Způsob výuky je postaven na e-learningu ( jako jediní v ČR) budeme účastníkům posílat zpracované materiály přes PC a oni mohou pracovat doma a v čase , kdy to nejméně naruší jejich pracovní povinnosti, ale i vztah s rodinou, apod. Tímto dosáhneme výrazných úspor času (celých 50%) a peněz (min. 60%) .

Příklad:

Při doposud prováděných kurzech v trvání cca 11 měsíců a 14 víkendových návštěvách činí náklady na kurz celkově pro jednoho účastníka ze vzdálenosti cca 100km od školy: Náklady u e-kurzu při stejném ukončení zkouškou podle zákona 179/2006 Sb. budou činit při vzdálenosti 100km od školícího místa:
 1. Doprava: 100 x 2 (tam a zpět) x 14 x 6,00km = 16 800,-Kč
 2. Ubytování: celkem 34 nocí po cca 400,-Kč = 13 600,-Kč
 3. Cena za kurz: celkem vč.zkoušky: = 30 000,-Kč
 4. Stravování mimo domov : cca 50 x 300,- = 15 000,-Kč
 5. Nějaký den z dovolené, kdy nelze pracovat = ??????
 6. Náklady celkem tedy činí: téměř 100 000,-Kč
 1. Doprava: 100 x2 x 3 x 6,00 =  3 600,-Kč
 2. Ubytování: 6 x 400,- = 2 400,-Kč
 3. Cena kurzu vč.zkoušky: = 38 000,-Kč
 4. Stravování mimo domov: 9 x 300,-        =  2 700,-Kč
 5. Ostatní náklady nejsou: 00,-Kč
 6. Náklady celkem u e-kurzu činí: asi 47 000,-Kč

 

Tyto mnohé výhody jsou však v tomto e-kurzu podmíněny samostudiem zájemců, kdy se předpokládá nejenom studium obdržených materiálů (učebních kapitol), ale i doporučené literatury včetně odkazů a surfováním na internetu. Ke svému studiu obdrží každý účastník „Manuál ke studiu“ s podrobným návodem a bude mít po dobu studia kontakt na vedoucího kurzu pro řešení osobních dotazů. Další podporou studia budou osobní setkání (tzv. tutoriály), kdy kromě teoretických případů se budeme věnovat především procvičování praktických dovedností, ověřovat znalosti, řešit individuální případy a dotazy, vyměňovat zkušenosti,atd.

Předpoklady pro účast v e-kurzu

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon profese kamnář
 • Schopnost samostudia
 • Uživatelský stupeň využívání PC

Cílová skupina

 • Uchazeči o práci v kamnářských firmách
 • Zájemci o získání vlastního živnostenského oprávnění oboru Kamnář
 • Zájemci, kteří si chtějí rozšířit nebo změnit dosavadní kvalifikaci

Místo konání e-kurzu

Zájemce si bude moci vybrat, kde bude chtít „setkávací část e-kurzu" navštěvovat (tedy tutoriály, popř. osobní setkání). Může si vybrat jedno z pracovišť k tomu určených, a to:

- Ostrava – sídlo firmy RENOME CZ, s.r.o.

{google_map}Renome CZ s.r.o.|width:700|height:400|link:yes|link_label:Sídlo firmy Renome CZ s.r.o.{/google_map}

 

- Mělník – sídlo fy KRBY TURBO, s.r.o.

{google_map}Nad oborou 3903, Mělník|width:700|height:400|link:yes|link_label:Sídlo firmy Krby Turbo s.r.o.{/google_map}

 

výběr proveďte při registraci

Obsah e-kurzu

Cílem studia je seznámení se s teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro výkon daného řemesla kamnář.

V teoretické části kurzu se proberou formou e-learningového vzdělávání následující témata:

 • Aplikovaná ekonomika
 • Technické zobrazování
 • Materiály
 • Design a navrhování topidel do prostředí
 • Konstrukce topidel
 • Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Zásady správného topení
 • Údržba a opravy topidel
 • atd...

 

V praktické části, která bude probíhat formou tutoriálů (osobního setkání přes víkendy) se účastníci zaměří na prohlubování manuální zručnosti, ověřování nových postupů a technologií, opakování znalostí formou testů, vše jako příprava na vykonání závěrečné zkoušky před autorizovanou osobou.

Studijní materiály

Veškeré potřebné normy a odbornou literaturu dostanou účastníci na úvodním tutoriálu spolu s Manuálem (průvodcem e-kurzu).

Rozsah e-kurzu

Časový rozvrh bude upřesněn a naplánován konkrétně podle počtu účastníků, jejich úrovně znalostí a dalších okolností. Orientačně se počítá s délkou cca 6 měsíců ( 10 x 2 týdenní interval mezi kapitolami plus 3x tutoriál).

Termín zahájení

Jednotlivé přípravné e-kurzy budou zahajovány vždy po naplnění studijní skupiny (předpoklad je minimálně 6 účastníků a maximální počet je 14 a je limitován prostorem pro praktické dovednosti). Zájemce je do e-kurzu přijat až po úplném zaplacení ceny e-kurzu.

O zahájení kurzu budou registrovaní účastníci informování emailem, případně telefonicky.

Předpokládané zahájení kurzu je květem 2015

Cena

Cena za absolvování celého kurzu vč. zkoušky je 38 000,00 Kč.

V ceně je zahrnuta literatura (4000,00 Kč), kamnářský materiál (8000,00 Kč) a malé občerstvení v rámci praktických částí. 

 

Registrace

Registrace do kurzu je již uzavřena

2015-05-22 06:30:00
2015-11-29 18:00:00

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.