O sdružení

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

Důvod vzniku:

Učební obor kamnář je jediným tříletým oborem, kdy si řemeslník prochází všemi fázemi přípravy, tedy od návrhu až po samotnou realizaci topidla bez odborného zázemí či pomoci jiných  odborníků a profesí jako např. architektů, projektantů VZT, revizních techniků,atd.

Jedná se většinou o soubor činnosti jako např.:

  • Jednání se zákazníky, znalost právních předpisů, tvorba smluv
  • Návrh topidla v kreslícím programu 2D nebo 3D projekci včetně tepelně- technických výpočtů, znalost vhodných materiálů a technologií
  • Výpočet ceny stavby topidla, kalkulace nákladů a režií, objednání materiálů,
  • Práce na počítači
  • Praktická realizace stavby topidla, včetně zvládnutí veškeré logistiky
  • Čištění a údržba, opravy starých a historických topidel, apod.

Navíc toto topidlo se většinou staví v interiérech, kdy jakákoliv nedbalost či nekvalita může mít za následek škody na majetku a i ztráty na lidských životech. 

 bouchnuti sazi     nevhodne zausteni

Jaká je skutečnost?

Dnes staví topidla a zapojuje je na komín každý, kdo si to usmyslí. Tedy kromě kamnářů s živností také kominíci, zedníci, stavební firmy a mnoho dalších, a to bez proškolení, patřičného vzdělání a odborného dozoru. Výsledek je zřejmý ze statistik Hasičského záchranného sboru ČR.

 

Obsah činnosti Českého kamnářského institutu:

Pro zabezpečení kvality a vysoké odborné úrovně činností řemesla kamnář vzniká tato organizace, jako dobrovolné a nezávislé sdružení, aby zajišťovala mimo jiné následující činnosti:

a) Poradenskou a konzultační činnost pro laickou veřejnost ale i řemeslníky v oboru činnosti- kamnář.

b) Vypracovávání stanovisek k novým materiálům a technologiím v kamnařině při ochraně životního prostředí

c) Zajištění spolupráce se živnostenskými úřady při řešení sporných a nekvalitních realizací staveb topidel

d) Spolupráce při tvorbě legislativy, ČSN a studijních materiálů kamnář

e) vypracovávání odborných stanovisek pro potřeby ministerstva a státní správy

f) Organizování a vydávání odborné literatury, organizování školení, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, atd.

g) Spolupráce při výzkumu a vývoji nových technologií a produktů

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.