Setkání se studenty SPŠ stavební v Ostravě

Se začátkem školního roku jsme započali s další edukační činnosti ve prospěch řemesla kamnář.

Po úvodní konzultaci s paní ředitelkou střední školy a následně i se členy předmětové komise, jsme vytvořili společně osnovu přednášky pro studenty III. ročníku o řemesle kamnář.

Během dvou hodin byli seznámeni s historií řemesla, vývojem, současným stavem, druhy individuálních topidel, platnou legislativou, ukázkami přepočtového programu a závěrem i několika případy ze soudní praxe, když se příprava podcení. Jednalo se o 3 třídy po cca 25 studentech.

Cílem této snahy je, aby se trvale zlepšil současný stav, kdy není provázána stavební připravenost pro realizaci individuálního topidla na jedné straně a projektovou dokumentací rodinného domu na straně druhé. Současná praxe nám ukazuje, že v dokumentaci je maximálně označené místo, kde bude topidlo stát a komín. Vše bez vzájemné provázanosti a jakéhokoliv výpočtu či dodržení platných technických norem. A protože kamnář se dostává na stavbu až ke konci, je těžké tyto nedostatky z přípravy kvalitně řešit.

Studenti III. ročníku po celý rok pracují na ročníkové práci, kdy navrhují rodinný dům ve stupni realizační projektové dokumentace včetně instalací a TZB. A tady vidíme cestu ke zlepšení současné situace. Proto poskytneme sponzorský dar- několik výtisků Příručky pro kamnáře a Kamnářských tabulek do jejich technické knihovny a nabídli jsme bezplatnou pomoc při konzultacích studentům i kantorům během celého školního roku.

Pokud se tato aktivita osvědčí, tak jsme připraveni postupně oslovit další stavební průmyslovky v rámci celé České republiky.

 

 

Září 2022 Za ČKI,z.s. Ing.Antonín Šimáček, předseda

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.