Co neřeší technické normy?

Již před mnoha lety jsem psal v jednom článku o tom, že chybí větší spolupráce mezi řemesly kamnář a kominík. A i když dlouhá léta mají obě řemesla své stavovské organizace ( Cech kamnářů ČR a Společenství kominíků ČR), které jsou ,mimo jiné, uznávány také Hospodářskou komorou ČR jako jejich smluvní společenství, dochází stále k problémům, na které doplácí především zákazník. A to není v pořádku. A jeden takový se pokusím v následujícím textu popsat i s negativními důsledky.

Každé řemeslo, aby mohlo být vykonáváno správně a jednotně, musí být řízeno pravidly, která představují například technické normy a technologická pravidla.Normy mají vycházet z ustálených výsledků vědy, techniky a praxe a mají být zaměřeny na podporování optimálních společenských přínosů (citace z materiálů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - dále jen UNMZ).

Problémy řemesla kamnář v Čechách - část I.

   I když od znovuzavedení učebního oboru kamnář uplynulo více než dvacet let ( v září 1997 v Ostravě na SOU stavebním byla zahájena opět výuka), stále přetrvávají aktivity, které tomuto řemeslu škodí. Proto jsme se rozhodli na tento obor lidské činnosti podívat blíže a jednotlivé nedostatky pojmenovat. Říci, jak se nám jeví a jaké vidíme způsoby nápravy (pokud vůbec existují) nebo, kdo je příčinou daného neutěšeného stavu?

Chování zákazníků a konec záruční doby

       Poslední dobou se na nás obrátilo několik kamnářů s prosbou a otázkou, jak postupovat v případě, že zavolá zákazník před koncem záruční doby a začne se dožadovat navrácení plnění za stavbu např. krbu, i když po celou dobu od předání díla žádnou reklamaci neuplatňoval?

      Tady je třeba si uvědomit několik pravidel a ty striktně dodržovat a vyvarujete se těchto nepříjemných situací nebo je jednoduchým způsobem vyřešíte k Vaší spokojenosti , tedy seriózních řemeslníků, kteří se snaží stavět a vykonávat svoje řemeslo poctivě dle platných norem a legislativy.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.