Rodí se nová třída pracovníků

Nedávno mne zaujal článek v MF Dnes (28.08.2014), kde americký profesor Richard Florida přišel s názorem, že se rodí nová třída pracovníků a je nutno na ní brát ohled. Technologický pokrok a rostoucí výnosy a efektivita z nových druhů práce se sebou nese změny, a to nejen v transformaci jednotlivých sektorů průmyslu a služeb. Uživatelé si uvědomují , že u nových výrobků, např. mobilních telefonů, většinu z ceny tvoří položky na vývoj,návrh a design. Výrobek musí být nejen kvalitní, ale musí se líbit a navíc snadno ovládat. Jen tehdy je žádaný.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.