Zlaté české ručičky a stavba krbu

Jako zástupce firmy, která je výrobcem krbových vložek, cítím potřebu vyjádřit se k současné situaci v České republice, kde je na rozdíl od mnoha států Evropy možné, aby si krbovou vložku uživatel nainstaloval doma sám.

Češi jsou známí pro své zlaté české ručičky. Skutečně, jsme zřejmě jedním z nejšikovnějších národů v Evropě a já jsem na to hrdý. Je však velkou otázkou, zda se díky tomu může každý pustit do čehokoli.

Málokdo si sám postaví střechu, rozvede elektřinu, nainstaluje radiátory atd. Na to vše si najímá odborné firmy. A potom se zcela nelogicky sám pustí do stavby krbu. Krb je přitom potenciálně nejrizikovější součástí domu, neboť se vyznačuje hned několika rizikovými faktory, kterými jsou přímý oheň, vysoké teploty a kouř.

Zůstaňme vždy seriózní!!!

Dnes se mi dostala do emailové pošty pozvánka ke školení tohoto textu:

„Dobrý den, jak jistě víte, od 1.1. 2015 potřebujete podle zákona č. 406/2000 Sb. k vykonávání svého řemesla Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-117-H Kamnář montér kamen na biomasu …………………………. Naše škola Vám nabízí možnost tyto předepsané zkoušky složit. …“…

Chci upozornit, že text není přesný a uvádí řemeslníky – kamnáře v omyl, kdy neuvádí, že se chystá novela zákona, která upraví požadavek tak, že se bude týkat pouze pro případy, kdy se bude žádat o dotační peníze (např. Nová zelená úsporám). Do doby schválení platí Prohlášení vlády spolu s Českou energetickou inspekcí.

Poznámka: mimo jiné se jedná o stejnou praxi jako je např. na Slovensku.

Mrzí mne, že se některé Autorizované osoby uchylují k těmto matoucím praktikám a věřím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zasáhne (již bylo písemně avizováno).

 

 

ČKI se zapojuje do připomínkování nových dokumentů

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ,s.r.o. se aktivně zapojuje do připomínkování nových dokumentů, které jsou zasílány Hospodářskou komorou ČR svým členům.

V loňském roce jsme úspěšně připomínkovali dokument „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“, kdy naše připomínka týkající se oblasti dalšího vzdělávání byla akceptována a vypořádána v rámci připomínkového řízení. Smyslem bylo prosadit zrovnoprávnění e-kurzů s ostatními formami vzdělávání a vytvořit lepší podmínky pro účastníky rekvalifikací a kurzů v rámci přípravy podle zákona 179/2006Sb.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.