Rodí se nová třída pracovníků

Nedávno mne zaujal článek v MF Dnes (28.08.2014), kde americký profesor Richard Florida přišel s názorem, že se rodí nová třída pracovníků a je nutno na ní brát ohled. Technologický pokrok a rostoucí výnosy a efektivita z nových druhů práce se sebou nese změny, a to nejen v transformaci jednotlivých sektorů průmyslu a služeb. Uživatelé si uvědomují , že u nových výrobků, např. mobilních telefonů, většinu z ceny tvoří položky na vývoj,návrh a design. Výrobek musí být nejen kvalitní, ale musí se líbit a navíc snadno ovládat. Jen tehdy je žádaný.

Na příkladu výroby mobilních telefonů (ale platí to o stále větším množství výrobků) je vidět, že i když jeho výroba je strojová záležitost, tak design, vývoj technologií a programů do nich vyžaduje stále více tvořivé i kreativní pracovníky. Odtud pramení teorie o vzniku nové kreativní třídy a také naděje, že práce neubývá, pouze se přeměňuje.

Základem kreativní třídy je tedy vysoká odbornost a znalosti s přesahem do dalších oblastí. Svou hlavní práci kombinují s nějakým hobby, kdy např. počítačoví grafici po víkendech pracují jako kováři, truhláři apod. Tato změna je vyvolána tím, že již mnozí odmítají dřít v práci do úmoru a maximalizovat svůj příjem. Dělají to buďto vědomě a chrání se před tzv. „vyhořením“ nebo nevědomky.

A co z toho plyne za poučení pro nás řemeslníky? Tak za prvé, protože se jedná o inteligentní a vzdělané lidi, tak jako zákazníci se budou chtít podílet na manuálních pracích, kdy je budou brát jako určité hobby a kompenzaci ke své duševní práci. Tento jev už vnímám, kdy stále častěji se o řemeslo kamnář zajímají vysokoškolsky vzdělaní lidé. Mnohdy to zdůvodňují tím, že dosavadní práce je nenaplňuje , kromě peněz, a nic konkrétního a hmatatelného po nich nezůstává.

Podle uvedeného článku se odhaduje, že kreativní třída v USA představuje až 30% pracujících. A to by už znamenalo, že se jedná o dlouhodobý celospolečenský jev.

Co lze tedy očekávat? Že bude mizet málo odborná práce a tlak na její automatizaci na straně jedné a s tím související rozšiřování kreativní třídy na straně druhé. A to je proces, se kterým budou konfrontovány současné dvě až tři generace pracujících. Toto bude mít vliv nejen na ekonomiky celých států, ale dopad do struktury jednotlivých učebních oborů, tedy i našich. V prvé chvíli doporučuji se vzdělávat a být odborníkem, no a v budoucnu se uvidí.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.