Profesní kvalifikace a další vzdělávání kamnářů.

V minulém čísle jsme hovořili v obecné rovině o možnosti dalšího vzdělávání pro řemeslo kamnář (profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“) a zákonech, které to upravují.

Dnes bych upřesnil některé skutečnosti, probral konkrétní situace a pokusím se nastínit trendy, které lze předpokládat do budoucna.

Již dnes nastává třenice mezi obory, kdy při projednávání a aplikaci požadavků ze zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, se jen těžko hledá možná spolupráce a někteří si přibírají ke své i část lukrativní a výhodné práce toho druhého. Děje se tak např. mezi řemesly kominík a kamnář, kdy kominík dodá a zapojí např. krbokamna nebo postaví celý jednoduchý krb, byť nemá živnost kamnář. Obdobně se někteří kamnáři chovají při stavbě komínů. Pryč je doba , kdy tato řemesla úzce spolupracovala. Existují světlé výjimky, ale to je doposud jev ojedinělý.

 

S realizací požadavků zákona č.406/2000 Sb. , kdy bude existovat „osoba oprávněná pro zapojování topidel na biomasu“, se v současné době vybírají profesní kvalifikace nově vytvořené , které budou splňovat požadavky dle tohoto zákona (rozhoduje MPO po předložení od HK ČR). Tuto profesní kvalifikaci však může jako nadstavbu si udělat pouze odborník se ŽL na kamnáře nebo instalatéra (podle druhu PK). Dohodnuto však je, že tyto profesní kvalifikace budou dobrovolné a jejich nutnost bude jen v souvislosti s uplatněním požadavků na státní dotace (např. „zelená úsporám). V současné době se to tedy bude více týkat instalatérů- topenářů.

Pro Vaši informaci, jak tento problém řeší na Slovensku. Zde zákon č.309/2009 Z.z. o podpore obnovitelných zdrojov energie stanovil možnost získat osvědčení pro instalatéry následujících zařízení:

  • kotle a kamna na biomasu
  • fotovoltaické a sluneční tepelné systémy
  • plytké geotermální systémy
  • tepelné čerpadla

A co znamená získat osvědčení pro instalatéra? Osvědčení jim umožní:

splnit podmínku podle zákona 309/2009 pro získání výhody při instalaci malého zdroje v domácnosti

toto osvědčení je uznávané i v ostatních členských státech EU

Zkouška se skládá před zkušební komisí zřízenou Ministerstvem hospodářství SR po absolvování akreditované odborné přípravy. Podrobnosti o rozsahu je uvedeno ve vyhlášce MH SR č. 133/2012 Z.z. Zkouška se vykonává bezplatně a po jejím úspěšném absolvování získává žadatel osvědčení pro instalatéra v příslušném oblasti . Platnost osvědčení je 5 roků a automaticky se jedenkrát prodlužuje o 5 let, když se držitel zúčastní aktualizační odborné přípravy. Poznámka: první skupina pro kamna a kotle měla termín pro zkoušku –září 2014.

I když se nyní v České republice bude jednat pouze o zkoušku bez průběžného vzdělávání a odborné přípravy ( na rozdíl od požadavků zákona č.406/2000 Sb. a směrnice EU), tak předpokládám, že během cca 2 let se i u nás přistoupí k systému celoživotního vzdělávání. Bude to nutnost vzhledem k množství nových materiálů, technologií a také požadavkům norem (např. ČSN EN 15544 o dimenzování kamen, které např. požadují min. účinnost 78%).

Tímto se ukazuje jasný směr dalšího vývoje a trendy v kamnařině, a to:

  • požadavky na tepelně technické výpočty a znalost nových materiálů
  • používání nových i tradičních technologických postupů
  • požadavky na design a projekt topidla
  • pravidelná odborná školení a jednání se zákazníky

Bez těchto přístupů se řemeslník kamnář již v blízké budoucnosti neprosadí mezi konkurencí.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.