Jak se zachovat při obnově platnosti profesní kvalifikace dle zákona č.406/2000 Sb.?

V poslední době se na nás obracejí kamnáři, kterým skončila platnost profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147-H).

Podle dopisu z Ministerstva průmyslu a obchodu platí, že, cituji:

platnost osvědčení profesních kvalifikací, na které se vztahuje zákon o hospodaření energií, je omezena na 5let. Zákon č. 179/2006 Sb. Sice uvádí neomezenou platnost osvědčení. Nicméně zákon č. 406/2000Sb. Pro „speciální případ“ tj. pro instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů a financovaných z dotačních peněz uvádí povinnost tuto instalaci provádět prostřednictvím osoby oprávněné. Přičemž tato osoba musí být mimo jiné držitelem příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5let.“

Jak tedy postupovat, pokud Vám skončí platnost PK?

Na webu Národní soustava kvalifikací si najdete tuto profesní kvalifikaci a u ní jsou uvedeny autorizované osoby, které mohou toto nové oprávnění vystavit.

Pokud nedošlo k revizi či úpravě obsahu této profesní kvalifikace, tak by se mělo jednat vcelku o formální prodloužení, ale podmínky si stanovuje každá jednotlivá autorizovaná osoba.

Pro informaci se jedná o následující PK:

  • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)

  • Elektromontér fotovoltaických systémů (26- 014-H)

  • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26—074-M)

  • Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H)

  • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

(36-147-H)

  • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

(36-148-H)

  • Topenář-montér kotlů na biomasu (36-149-H)Ing. Šimáček A., předseda spolku

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.