Chování zákazníků a konec záruční doby

       Poslední dobou se na nás obrátilo několik kamnářů s prosbou a otázkou, jak postupovat v případě, že zavolá zákazník před koncem záruční doby a začne se dožadovat navrácení plnění za stavbu např. krbu, i když po celou dobu od předání díla žádnou reklamaci neuplatňoval?

      Tady je třeba si uvědomit několik pravidel a ty striktně dodržovat a vyvarujete se těchto nepříjemných situací nebo je jednoduchým způsobem vyřešíte k Vaší spokojenosti , tedy seriózních řemeslníků, kteří se snaží stavět a vykonávat svoje řemeslo poctivě dle platných norem a legislativy.

Poznámka: tento článek není v žádném případě návodem, jak obelstít zákazníka nebo jak s ním manipulovat, ale naopak. Text upozorňuje na platné zákony a postupy v souladu s Novým občanským zákoníkem (dále jen NOZ), aby každá ze smluvních stran byla chráněna.

 Pravidla pro správný postup při stavbě topidla kamnářem:

  1. Smlouva o dílo – každá činnost kamnáře pro zákazníka by měla být ošetřena smlouvou o dílo podle NOZ ( měla by minimálně obsahovat předmět smlouvy, tedy co se bude stavět, pak termín a místo realizace a také cenu za provedené dílo). Smlouva může být uzavřena i ústně, ale při sporech se těžko dokazuje a podle NOZ straní spíše zákazníkovi.
  2. Projekt a tepelně technické výpočty – podle platných technických norem ke stavbě krbů, kamen či sporáků (ČSN 73 4230 až 32) musí být topidlo navrženo, minimálně zjednodušeně zkresleno a proveden základní výpočet. Tyto podklady by měly být součástí cenové nabídky nebo předávacího protokolu, kdy se provede i zkouška funkčnosti. Je to nutné dodržet, protože od loňského roku (s platností zákona O hasičském záchranném sboru) hasiči kontrolují kominíky a ti musí počítat každou spalinovou cestu. A pokud při kontrole spalinové cesty narazí na problémy, tak mají povinnost nedostatky do 10 pracovních dnů nahlásit na hasiče nebo stavební úřad.
  3. Záruční podmínky- záruka na výrobek ( v tomto případě individuálně postavené topidlo kamnářem) se skládá většinou ze záruky na výrobek (průmyslově vyrobenou vložku krbovou nebo kamnovou, výměník na TV, atd.) a na stavební práce. Tyto záruky by měly být uvedeny v záručních podmínkách a být přílohou předávacího protokolu spolu s podklady k výrobku od výrobce. Ten deklaruje, že jeho výrobek splňuje podmínky pro uvedení na trh a do provozu, atd.

     A nyní to shrneme a odpovíme na v úvodu položenou otázku: pokud kamnář dodrží všechny předešlé kroky a má uvedeno, že reklamace bude provedena písemně na adresu,…a po celou dobu záruky se nic neděje, pak se ze strany zákazníka jedná o kalkul, kdy např. zjistil, že původně objednané dílo již neodpovídá jeho požadavkům, nebo zjistil, že by chtěl např. krb s napojením na radiátory, protože ten současný teplovzdušný moc práší, atd. Ale omyl. Kdo z Vás, když si objedná v restauraci jídlo a např. polovinu sní, ho může bez zaplacení vrátit? Že byla velká porce, že vlastně si to rozmyslel, atd.

Nic takového. Doporučujeme vynaložit součinnost, tedy když zákazník zavolá nebo napíše, tak věc prověřit, ale tím Vaše dobrá vůle končí.

A pokud by se takové, ničím nepodložené  útoky ze strany zákazníka zvyšovaly, tak Vám nabízíme pomoc znalce, který s Vámi celou věc probere a navrhne Vám postup, jak dál.

Závěrem znovu upozorňujeme, že je třeba dodržet uvedená pravidla a pak bude právo na Vaší straně.

 

Za tým ČKI – Ing. Antonín Šimáček

 

 Obestavba ze sadrokartonu

I když technická norma pro stavbu krbů to nepovoluje, tak ještě existuje velké množství takových staveb ( obestavba ze sádrokartonu, tepelná izolace sprašná, kouřovod bez čistícího a kontrolního otvoru, atd.) a zákazníci by se měli zamyslet, zda neohrožuji zdraví svoje a svých dětí ? Foto z roku 2016.

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.