Cesty ke kamnářské praxi jsou různé!

Na webových stránkách je mnoho informací, ale většina z nich je hodně účelová, pokud nechci tvrdit, že autor je neznalý věci. Není pravdou, že dnes mohou poskytovat vzdělání v oboru „kamnář“ pouze školy, ale pro možnost podnikání v tomto oboru může vzdělání poskytnout i vzdělávací organizace, která k tomu má potřebnou kvalifikaci a podmínky.

Navíc získat živnostenské oprávnění může i zájemce, který složí zkoušku dle zákona č.179/2006Sb., o dalším vzdělávání, na profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel (36-045-H) před autorizovanou osobou, a to i bez předešlého rekvalifikačního kurzu. Např. pracoval mnoho let u kamnářské firmy a troufne si. Autorizovanou osobou, která umožňuje i složení zkoušky na profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel je např. i fy RENOME CZ s.r.o., Ostrava, která toto zajišťuje i pro Český kamnářský institut, o.s.

Poznámka: jen pro informaci – probíhající rekvalifikační kurzy na uváděných školách probíhají podle výše uvedeného zákona 179/2006Sb. včetně závěrečné zkoušky. A co se týče výučního listu, tak k podnikání není třeba, ale chce-li někdo si jej dodělat, tak se může přihlásit na kteroukoliv školu, která má výuku tohoto učebního oboru a zdarma zde vykoná závěrečné učňovské zkoušky v termínu ZZ a v rozsahu (písemná, praktická a ústní část).

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.