Existují výhody e-learningové výuky ?

Když se nad tím tak zamýšlím, tak mne napadá např., že může být hodně aktuální, progresivní, flexibilní, rychle reagující na změny a požadavky např. trhu práce. Výhodou také je, že všichni lektoři, tedy i ti, co rozhodují o provozu i financích, jsou lidé, kteří se dlouhodobě pohybují v kamnařině.

Nechci se nikoho dotknout, ale člověk, který vypadl z tlaku praxe, která jej živí, se chová přeci jenom jinak. Je více předvídavý (jde přeci o jeho peníze a živobytí), zodpovědnější, hledá nová a netradiční řešení, aby uspěl v konkurenci, apod. Ano výhody jsou a věřím, že časem se prosadí.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.