Zlaté české ručičky a stavba krbu

Jako zástupce firmy, která je výrobcem krbových vložek, cítím potřebu vyjádřit se k současné situaci v České republice, kde je na rozdíl od mnoha států Evropy možné, aby si krbovou vložku uživatel nainstaloval doma sám.

Češi jsou známí pro své zlaté české ručičky. Skutečně, jsme zřejmě jedním z nejšikovnějších národů v Evropě a já jsem na to hrdý. Je však velkou otázkou, zda se díky tomu může každý pustit do čehokoli.

Málokdo si sám postaví střechu, rozvede elektřinu, nainstaluje radiátory atd. Na to vše si najímá odborné firmy. A potom se zcela nelogicky sám pustí do stavby krbu. Krb je přitom potenciálně nejrizikovější součástí domu, neboť se vyznačuje hned několika rizikovými faktory, kterými jsou přímý oheň, vysoké teploty a kouř.

Je to správně? Zcela jistě není.

Správná instalace krbové vložky vyžaduje znalosti, které nenajdeme za jednu sobotu na internetu. Je nutné vzít v potaz dispozici domu, velikost vytápěného prostoru, materiál podlahy pod krbovou vložkou, účinnou výšku komínu, je nutné vědět, jak správně napojit kouřovody, z čeho obestavbu postavit (a z čeho ne), správně odizolovat krbovou vložku od zdi a od stropu, dodržet odstupy stěn obestavby od krbové vložky a tak dále.

Jakákoli chyba v instalaci může způsobit velké škody. Zde pro ilustraci uvádím několik nejčastějších případů.

V uzavřeném prostoru obestavby kolem krbové vložky jsou vysoké teploty (řádově 250°C), které působí na stěny obestavby a na strop. Při nesprávném odizolování krbové vložky hrozí vznícení okolních materiálů a požár domu.

Riziko požáru hrozí také při nesprávném napojení kouřovodů. Únik kouře do prostoru obestavby způsobí zakouření místnosti a opět může způsobit požár. Ke kouřovodům se po dokončení obestavby krbové vložky lze jen velmi těžko dostat a jejich oprava je velmi náročná.

Nesprávné materiály použité pro obestavbu, např. často (a chybně) používané běžné stavební materiály, které nemají dlouhodobou odolnost proti vysokým teplotám, podléhají erozi působením vysokých teplot uvnitř obestavby a praskají či práší do místnosti. Jejich oprava či výměna jsou potom velkým stavebním zásahem do již zařízeného interiéru místnosti.

Existuje mnoho dalších rizik, jejichž popis by vydal na dlouhý text. Přitom jediným přínosem vystavení se všem těmto rizikům je domnělá úspora nákladů při pořízení krbu. Bohužel, několik málo tisícikorun ušetřených při pořízení krbové vložky svépomocí se až překvapivě často projeví po jednom či pár letech v podobě defektů či dokonce požáru, což následně vyústí v potřebu rekonstrukce.

Řešení je přitom prosté. Svěřit obestavbu krbové vložky odborné firmě. Její pracovníci prošli odborným školením, znají předpisy, ví, které materiály jsou vhodné pro obestavby krbových vložek a umí správně napojit kouřovody.

Je zvláštní, že v České republice platí přísné normy např. na instalace elektrických zařízení a na jejich revize, a přitom instalace krbové vložky, tedy potenciálně vysoce rizikového prvku domu, není legislativně nijak upravena a může ji provádět prakticky kdokoli.

Jsem pro to, aby krbové vložky směly instalovat a zapojovat pouze odborné firmy a aby instalace každé krbové vložky podléhala revizi ze strany kominické firmy. Jen tak bude zajištěna bezpečnost uživatelů krbových vložek a jejich majetku.

Jako výrobci krbových vložek nám tato legislativní změna žádný zisk nepřinese. Nejsme motivováni ziskem. Motivují nás k tomu nesčetná vyprávění pracovníků odborných krbařských firem o tom, jak u zákazníků opravovali či zcela vyměňovali podomácku nainstalovanou krbovou vložku, která špatně hořela či způsobila škody v domě.

V okolních státech jsou kladeny vysoké požadavky na vzdělání pracovníků krbařských firem. Je tím zajištěna bezpečnost uživatelů krbových vložek. Česká republika je v tomto ohledu v podstatě výjimkou.

Buďme zodpovědní, vezměme si inspiraci u sousedních států, kde jsou podmínky instalací krbových vložek upraveny zákonem, a upravme naší legislativu obdobně. Jde přece o bezpečnost osob.

 

Vojtěch Štecher, spolumajitel

FLAMEN, s.r.o. 

 firemní logo

 

  

Pár poznámek pana Ing. Antonína Šimáčka k článku pana Vojtěcha Štechery:

Jako soudní znalec pro problematiku individuálních topidel (již od roku 2003) se s takovou nekvalitní práci setkávám pravidelně a divím se zákazníkům, že jsou dosud tak nepoučitelní.

Pro zlepšení stavu se snažíme pravidelně proškolovat kamnáře (ale to jsou ti, kteří následně uvedené stavby nerealizují – viz foto) informovat veřejnost apod. Proto budeme i nadále spolupracovat se všemi, kteří budou chtít s námi společně budovat platformu kvalitních řemeslníků a staveb. Dáme prostor pro názory a podněty všem, kteří chtějí řemeslo pozvednout. A našim přáním je, abychom každoročně udělovali více ocenění „Známka kvality ČKI“, což bude signálem, že se něco daří v kamnařině zlepšovat.

Závěrem několik ukázek staveb od ? (to nebyli kamnáři, ale troufli si něco stvořit). Všechny stavby se bouraly, některé příběhy končily u soudu a ve dvou případech (z uvedených) došlo ke škodě na majetku a ohrožení zdraví dětí.

Vážení zákazníci, ani tyto fotky Vás nepřesvědčí?

 

Za kolektiv ČESKÉHO KAMNÁŘSKÉHO INSTITUTU, o.s.:  Ing. Antonín Šimáček, předseda

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.