ČKI se zapojuje do připomínkování nových dokumentů

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ,s.r.o. se aktivně zapojuje do připomínkování nových dokumentů, které jsou zasílány Hospodářskou komorou ČR svým členům.

V loňském roce jsme úspěšně připomínkovali dokument „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“, kdy naše připomínka týkající se oblasti dalšího vzdělávání byla akceptována a vypořádána v rámci připomínkového řízení. Smyslem bylo prosadit zrovnoprávnění e-kurzů s ostatními formami vzdělávání a vytvořit lepší podmínky pro účastníky rekvalifikací a kurzů v rámci přípravy podle zákona 179/2006Sb.

Také v letošním roce jsme se aktivně zapojili do připomínkování a nedávno to byl materiál „ 14/15 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020.“ I tento dokument má pro nás svůj význam, protože mimo jiné řeší i formát tzv. „mistrovských zkoušek“ pro řemesla, kde je výuční list a tato mistrovská zkouška by měla být na úrovni maturity. Záleží tedy na tom, abychom už ve fázi přípravy a schvalování se snažili maximálně ovlivnit tyto dokumenty a zajistit jejich kvalitu a přínos i mimo jiné pro naše krásné řemeslo kamnář.

Proto také jsme se přihlásili pracovat v rámci Hospodářské komory v Sekci pro vzdělávání, která začíná svoji činnost od 23.2.2015 (první setkání v Praze) a věříme, že i zde budeme platnými členy a zúročíme své bohaté zkušenosti ze vzdělávacího procesu.

 

Ing. Antonín Šimáček, předseda o.s.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.